Kazdağları için hazırlık çalıştayı düzenlendi

Kazdağları Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin hazırlık çalıştayı geçtiğimiz perşembe günü yapıldı.  Çalıştay, Dış ilişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığından FAO temsilciler, DKMP Temsilcisi ve OGM temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi

Kazdağları Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Projesi’nin hazırlık çalıştayı bir günü Kazdağları’nda alan çalışması olacak şekilde geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri yapıldı. Dr. Ayşegül Selışıkve Dr. Nihan Yenilmez Arfatarafından projenin tanıtımının yapıldığı çalıştayda faaliyet alanları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Grup çalışmalarına, Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, alan kılavuzları, Çanakkale ve Balıkesir Milli Parklar Teşkilatı, Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve Orman İşletmesi Görevlilerikatıldı. Oluşturula grup çalışmalarında yöreye ait sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

 

Gruplardan çıkan sonuçlar maddeler halinde sunuldu. Buna göre;

 • Yangın sonrası maki, mera ve sulak alan gibi yerlerde ağaçlandırma yapılmamasına, biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi için yanan yerin kendi haline bırakılmasına,
 • Proje ile ilgili STK’lardan görüş alınırken önceden haber verilerek STK’lara önerileri için zaman tanınmasına,
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili, bitkilerin ticaretinin yükseltilmesi için bu çeşitlerin kültüre alınarak, yerel halkın kendi arazilerinde yetiştirip kazanç sağlaması ve kaçak bitki toplamanın önüne geçilmesi,
 • Hayvancılıktan kazanç sağlayan üreticilerin kaçak otlatmasının önüne geçilmesi, arıcılık faaliyetlerine destek verilmesine,
 • Madencilik, termik santraller, RES’ler ve HES’lerin ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğine,
 • Taş ocağı faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine,
 • Tarımsal gübre ve ilaçların oluşturduğu kirliliğin ve kalıntı sorunlarının önlenmesi gerektiğine,
 • Çanakkale Köprüsü’ne bağlantılı, Havran’a bağlanacak yolların hazine arazilerinden geçirilerek olmasının Kazdağları’nın biyolojisini etkileyeceğinden bu yolların bölgeden geçişinin önlenmesi,
 • Av turizminden sağlanan gelirin gelirin yerel halka aktarılması gerektiğine,
 • Bölgede baraj yapılması yerine, barajın etkilerinin değerlendirilip regülatör alternatiflerinin değerlendirilmesine,
 • Yapılaşma baskısının önüne geçilerek daha etkili mücadele edilmesine,
 • Kazdağları’nda bilgi verilerinde uyumsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi için envanter çalışması yapılmasına ve GEN Merkezi kurulması gerektiğine,
 • Yaban hayatı tespit edilerek korunmasının güçlendirilmesine,
 • Milli park içerisindeki alanlarda tabiat anıtların tespit edilerek korunmasının güçlendirilmesine,
 • Alan kılavuzlarına yetki ve sorumluluk verilmesine,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatın sağlanması gerektiğine,
 • Turizm şirketleri, yaya yürüyüş organizatörleri ve günlük ziyaretçilerin kontrolü yapılarak sisteme bağlanmasına,
 • Koleksiyon ve müze uygulaması yapılarak bölgenin tanıtımının daha etkili hale getirilmesine,
 • Antik kent için alan yönetimi uygulanmasına,
 • Girit’te buluna İde Dağı ile Kazdağları’nın ortak tanıtımının yapılmasına,
 • Düzensiz ve yanlış dere ıslah çalışmalarına son verilmesine,
 • Küresel iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine,
 • Çocuklarla farkındalık oluşturacak eğitimler yapılmasına,
 • Kazdağları ve Madra Dağı’nı birleştirerek UNESCO Jeopark yapılması için çalışmaların başlatılmasına,
 • Proje sahası için turizm atlası tanzim edilmesine,
 • Kazdağları’ndaki biyoçeşitliliğin tekrar belirlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Çalıştayın ikinci günü ise Karaçam ve Kızılçam sınırında sürvey yapıldı. Alan kılavuzlarının eşliğinde güzergahlar hakkında bilgi alınarak çalışmalar tamamlandı.

Papalina.org

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir