CHP seçimleri kazansa da kaybetse de örgütsel işleyişini gözden geçirmek zorundadır – Muhammed Ali Yün

CHP’nin hamuru demokrasi mayasıyla yoğrulduğu için Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. CHP’si kurulmuştur. Demokrasinin değişmez evrensel ilkeleri eşitlik, adalet ve özgürlüktür. Bunların birisi olmaz ise demokrasinin yaşaması olanaksızdır.

Eşitliğin adaletin özgürlüğün örgüt toplantılarında, meydanlarda, medyada, sosyal medyada konuşulması ne kadar önemli ve gerekli ise, örgütlü yaşamın pratiğinde uygulanmaya konulması en az o kadar önemli ve gereklidir.

CHP’nin örgüt çalışmalarını büyüteç altına koyup incelediğimde (karar mekanizmalarına seçilenlerin) farklı bir ifadeyle örgüt yönetiminde bulunanların demokrasiyi, eşitliği, adaleti, özgürlüğü çok konuştuklarını, hatta dillerinden hiç düşürmediklerini, ama örgütlü yaşamın pratiğinde uygulamaya koymadıklarını çok net olarak görüyorum, yaşıyorum, biliyorum.

Ne halkımızı ne de kendimizi kandırmayalım. Demokrasinin, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ne olduğunu, sınırlarının neler olduğunu, hepimiz, her birimiz okuyalım, öğrenelim, ezberleyelim örgütlü yaşamın pratiğinde uygulamaya koyalım. Uygulamayanları hiç tereddüt etmeden disiplin kuruluna verelim. Yetkimiz olmadan kendimiz asla ceza vermeye, cezalandırmaya teşebbüs etmeyelim.

Demokrasiyi benimseyen ve özümseyen partilerde, sendikalarda, derneklerde, sivil toplum örgütlerinde eşitliğin, adaletin, özgürlüğün olup olmadığını kesin olarak anlamak ve emin olmak istiyorsak, söz konusu partilerin, sendikaların, derneklerin sivil toplum örgütlerinin kendi çatıları altında, kendi isim ve amblemleriyle, irili ufaklı, gündemli, gündemsiz olarak düzenlenen kurultaylarda, toplantılarda, toplantıların katılımcılara duyurulmasında, toplantıların yönetilmesinde, toplantılarda katılımcılara eşit söz hakkının verilmesinde uygulanan ilkelerin, kuralların, usullerin, yöntemlerin neler olduğunu incelememiz araştırmamız, bilip öğrenmemiz fazlasıyla yeterlidir.

Üyesi olduğum partimin (CHP) ve örgütümün çalışmalarını, toplantılarını, kurultaylarını 12 yıldan beri kesintisiz olarak çok yakından takip eden, inceleyen, araştıran, katılan bir üyeyim.

Toplantı kurallarının veya özeleştiri kurultaylarının bilinmediği, uygulanmadığı (oyunun kurallarına göre oynanmadığı) bir partide, sendikada, dernekte, sivil toplum örgütünde demokrasinin, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün örgütlü yaşamın pratiğinde hayat bulacağına kesinlikle inanmıyorum.

CHP seçimleri kazansa da kaybetse de örgütsel işleyişini gözden geçirmek zorundadır.

, ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir